Ett lundensiskt-uppsaliensiskt-amerikanskt forskarlag har gått till botten med en underlig galaktisk företeelse: en ström av stjärnor som alla åker mot oss, till synes från någonstans i stjärnbilden Herkules. En mindre galax som för länge sedan mosats av Vintergatans tyngdkraft? Nej, säger astronomerna, stjärnorna verkar höra hemma i galaxen. Istället skyller de på Vintergatans relativt nyupptäckta stav. Denna avlånga ansamling med stjärnor funkar som ett slags propeller och skickar stjärnorna från galaxens mittendelar ut mot oss.
Originalartikel på arXiv.org
Pressmeddelande från Lunds universitet på forskning.se

Bild:
Vintergatans stav syns fint i den här bilden, som visar ungefär hur galaxen skulle se ut om man kunde se den underifrån. Eller ovanifrån, för den delen. (Bild: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt, SSC)