Ett internationell forskarlag, med deltagare från Frankrike, Nederländerna och Norge, har upptäckt att ljuset från norrsken är polariserat, vilket man inte tidigare har kunnat bekräfta. Australiensiske Robert Duncan påstod sig ha uppmätt samma effekt för cirka 50 år sedan, men hans resultat har inte tidigare reproducerats. Med denna nya insikt hoppas man att forskare nu bättre ska kunna undersöka de övre lagren av jordatmosfären, hur jordens magnetfältet ser ut på den höjden, och de energirika partiklarna i solvinden.

Rött norrsken

Rött norrsken uppstår när laddade partiklar från solen krockar med syreatomer i atmosfären. (Bild: Masatoshi Yamauchi, IRF)

Forskningen har bedrivits på Svalbard, nära åttionde breddgraden, där norrsken förekommer ofta. Man har koncentrerat sig på att titta speciellt på det röda norrskenet, som uppstår då elektroner i atmosfären först ”slås ut” från syreatomer av solvinden, och sedan fångas upp igen. Det är när elektronerna fångas upp som det i vissa fall skickas ut ljus med en våglängd på ungefär 630 nanometer. Om detta ljus sedan är polariserat, alltså att det svänger i en viss riktning, beror på hur magnetfälten ser ut där solvinden och atmosfären möts.

Läs pressreleasen hos EurekAlert