Meteorer är ljusstrimmor som alstras av små interplanetära kroppar som kolliderar med jordens atmosfär. På grund av de extrema fysiska förhållandena under sådana kollisioner skapar meteorer även regioner med joniserat plasma som kan reflektera observerbara radiovågor. I en doktorsavhandling som framlades för ett par timmar sedan (6 maj 2008, kl. 9) av Csilla Szasz vid institutet för rymdfysik, presenteras nya helt oberoende mätningar gjorda under fyra 24-timmarsmätningar vid olika årstider, där man detekterat 410 meteorer, och mycket noggrant kunnat beräkna meteoroidernas banor, samt uppskatta deras ljusstyrka. Csilla Szasz har konstaterat att ingen av de observerade meteoroiderna verkar vara av interstellärt eller asteroidursprung, samt att deras troligaste ursprung är kometer, framför allt kortperiodskometer (<200 år).

”Avhandlingen diskuterar även hur sporadiska meteorers dygns- och säsongsinflöde beror på geografisk latitud och meteorradianternas distribution på himmelssfären”, skriver Csilla Szasz i introduktionen till sin avhandling. Detta innebär att de nya mätningarna dessutom har använts för att kartlägga stoftfördelningen längs jordens bana runt solen.

Läs mera hos institutet för rymdfysik (IRF)

Avhandlingen kan laddas ned i pdf-format från Umeå universitets publikationsportal