En konstnärs bild som visar syre och andra joner på väg ut från atmosfären (Bild: NASA/ESA)

Jordens atmosfär läcker kontinuerligen syre och andra joner. En stor mängd med data från Satellitmätningar från 80 talet och 90 talet har analyserats av Hans Nilsson (från Institutet för rymdfysik (IRF)) och hans medarbetare, och visat att joner som flyr jordens atmosfär accelererar när de kommer längre bort från jorden. Något måste knuffa dessa partiklar för att de ska överkomma jordens gravitationella dragkraft. Forskargruppen har lyckats mäta styrkan och riktningen av jordens magnetfält, och därmed följa dess förändringar under en länger tidsperiod. En kartläggning som använts för att fastställa att jordens magnetfält styr jonerna bort från jorden. Mängden med syre och andra joner som förs ut ur atmosfären är försummbart för att ändra syrebalansen, dock är studien intressant då den visar att jordens omgivning inte bara består av partiklar från solen, men också från jorden själv. Läs mera hos ESA.

1 KOMMENTAR

Comments are closed.