Minns ni när vi för två år sedan skrev om de mycket uppmärksammade resultaten från galaxhopen som kallas för Bullet Cluster? Den fick namnet för att den är formad som en kula och den är speciell för att den består av två delar som nyligen har krockat med varandra. Vad då hände var att den heta gasen som finns mellan galaxerna kände av friktionen och blev kvar i mitten (rött i bilden) medan galaxerna flög förbi varandra. Den osynliga mörka materian har inte heller någon friktion och förväntas följa med galaxerna.

Eftersom gasen väger mycket mer än galaxerna har man alltså en situation där det mesta av vanlig materia ligger i mitten samtidigt som mörka materian finns någon annanstans. Om man nu använder gravitationslinseffekten av objekt som ligger bakom galaxhopen kan man kartlägga var det mesta av totala massan finns (blått i bilden). Att resultaten visar att det mesta av massan finns där mörka materian förväntas vara är enligt många ett starkt stöd för mörk materia till skillnad från alternativa teorier som istället föreslår att vi inte riktigt har koll på själva gravitationslagen.

Vissa har dock varit skeptiska eftersom ”kulan” har varit det enda exemplet. Nu finns det ett till. Bilden nere visar galaxhopen MACSJ0025.4-1222 som är i ett likadant tillstånd och visar i stort sett samma resultat.

Läs vidare hos Nasa eller New Scientist.

Galaxhopen MACSJ0025.4-1222
Galaxhopen MACSJ0025.4-1222. I rött visas den heta gasen och i blått massfördelningen. Bild: NASA/ESA/CXC/M Bradac/UCSB/S Allen/Stanford

1 KOMMENTAR

  1. Alltid bra att prenumerera på några olika flöden, så att jag inte råkar missa såna här saker. Tack! Den här bloggen är förresten alltid läsvärd.

Comments are closed.