En av de viktigaste upptäkterna inom astronomin är den så kallade Hubble-konstanten som har vänt upp och ner på vår världsbild. Konstanten mäter universums expansionshastighet och har fått sitt namn efter astronomen Edwin Hubble som i en graf, år 1929, visade att ju längre bort en galax, desto fortare rör den sig ifrån oss. Ett faktum som har försvunnit från de flesta astronomiböcker är just att fem år innan Hubble sammanställdes samma graf av Knut Lundmark vid Lunds observatorium. Dessutom var Lundmarks mätningar så pass mycket bättre än Hubbles värden, att Lundmarks graf gav en mycket mera korrekt värde på expansionskonstanten (se bild), så kanske det är trots allt lämpligare att kalla det Lundmarks konstant.


En omgjord version av Lundmarks graf där y-axeln visar den hastighet med vilken objekten rör sig ifrån oss, och x-axeln visar deras avstånd till oss. Lutningen på linjen mäter universums expansionshastighet. Lundmarks graf har omgjorts och omanalyserats av astronomen Michael Way vid NASA och ger ett expansionsvärde av 45 km/s per megaparsek, till skillnad från 500 som Hubble beräknade. Idag vet vi att värdet ligger mycket närmare Lundmarks värde (kosmologisatelliterna COBE och WMAP har mätt kring 70 km/s per Mpc). (Bild: Michael Way)