Ett japanskt forskarlag har borrat sig ner i isen på Antarktis och undersökt ett segment från 1000-talet. (Man kan datera de olika djupen med hjälp av kända vulkanutbrottslämningar.) Man fann tre abnormala mängder nitratjoner (NO3) med ett intervall på cirka femtio respektive tio år.

1006 och 1054 exploderade två kända supernovor i vår närhet och är därför prime suspects att ligga bakom de två första. Supernovorna utsatte jordens atmosfär för intensiv gammastrålning som tros ha skapat onormalt höga halter NO3. Den tredje abnormaliteteten dateras till 1060-1080; under denna period observerades ingen supernova på jorden så ursprunget till detta avtryck är okänt.

Bild: Y. Motizuki m. fl.
Nitratjoner i Antarktis isar bär spår på både solaktivitet och supernovautbrott. Bild: Y. Motizuki m. fl.

Forskarna kunde också se en svag variation av NO3-nivån med en elvaårig cykel; bevis för att den elvaåriga solcykeln vi ser idag var likadan för tusen år sedan. Detta är därmed den tidigaste observationen som gjorts av solcykeln, ett rekord som tidigare hölls av Galileo Galilei.