Hoppas du ännu att solen skulle kunna bakom den globala uppvärmningen? Är du rädd solen blir farlig år 2012? Eller tycker du som jag att vår närmaste stjärna är helt enkelt spännande? Igår sändes upp nya NASA-satelliten SDO, Solar Dynamics Observatory, med dig i åtanke (Space Flash, Astrowebb, SR Vetenskapsradion). Vi petade på vår vän solforskaren Dan Kiselman vid Kungl. Vetenskapsakademiens Institut för Solfysisk och bad honom berätta vad vi kan hoppas på under SDO:s kommande 10-åriga uppdrag:
SDO är ett fantastiskt solobservatorium som utan avbrott kommer att skicka en hiskelig ström av soldata till jorden, skriver Dan. Instrumenten liknar delvis de på SoHO fast ser i fler våglängdsband och har högre rumslig upplösning. Men framför allt kommer bilderna att tas med kortare mellanrum: ner till var tionde sekund.
Bered er på att översköljas av häftiga filmer av den solaktivitet som nu är på väg uppåt igen efter att ha varit rekordlåg i ett par år. Solen kommer nu att övervakas på ett sätt som aldrig skett förut. Vi väntar oss fruktbara samarbeten mellan SDO och markbundna solteleskop där de senare – som det svenska solteleskopet på La Palma – kan se mindre detaljer i en liten del av solen men måste blunda när solen går ner eller vädret blir dåligt.
SDO mäter bland annat variationer i instrålningen av extremt ultraviolett ljus (EUV) mot jorden. Denna strålning påverkar jordens yttre atmosfär vilket har praktiska följder för rymdfart och telekommunikation och eventuellt också för klimatet nere på marken där vi bor.


NASA bjuder på en drös med Youtube-filmer om vad SDO kommer att göra, bland dem den här som visar upp den på ett fint sätt.