En nysläppt film från NASA:s solsatellit SDO (Video: NASA)

Ljuset är från järnjoner i solens miljontalsgrader heta korona – färgerna ger ett slags temperaturkarta över vad som händer när solen får ett utbrott. Vår närmaste stjärna kommer ut ur sitt långa aktivititetsminimum och NASA:s solsatellit SDO är där för att spela in just de händelseförloppen som sker snabbast och som vi annars inte har koll på. Fler spektakulära filmer finns på SDO:s Youtube-kanal och SDO:s hemsida. (Se även DN, Länstidningen i Östersund)