April…

I höstens forskningsproposition kommer utbildningsministern Jan Björklund att föreslå att Sveriges rymdprogram successivt går över till att styras av USA:s rymd- och flygstyrelse.

Enligt planen läggs svenska Rymdstyrelsen ned och senast 2014 tas dess huvudverksamhet över helt av NASA. Det blir en rejäl men ”naturlig” utvidgning av tidigare svensk-amerikanska samarbetsprojekt. Ansvar för bidrag till astronomiforskning blir kvar under svensk regi men flyttas från Rymdstyrelsen till Vetenskapsrådet.

NASA:s nya landskontor i Solna blir det första i sitt slag. Men fler länder kan komma att följa Sveriges exempel.

Förslaget, som Populär Astronomi nu tagit del av, ska lösa en rad problem för det svenska rymdprogrammet. Utträde ur NASA:s europeiska motsvarande, ESA, sparar staten miljontals kronor under de kommande åren (se Sven Grahns blogg för en beräkning). Förbisedda svenska rymdprojekt som Prisma och Odin väntas få större uppmärksamhet när NASA:s starka varumärke står bakom.


Rymdstyrelsens generaldirektör Olle Norberg framför myndighetens gamla kontor i Solna. Han blir mellanchef på nya NASA Sweden. (Foto: Populär Astronomi)

NASA-chefen Charles Bolden pekar ut den planerade svenska asteroidsonden METAL som en ”särskilt intressant” del av det svenska rymdpaketet.

– We’re definitely considering making it a manned mission, skrev Bolden i ett direktmeddelande till Populär Astronomis Twitter-konto i natt.

Rymdstyrelsens arbete, som kostar cirka 700 miljoner kronor per år, kommer knappast att märkas för NASA:s ekonomer, trots det amerikanska rymdprogrammets nuvarande budgetbekymmer. Vad som händer den svenska rymdbasen Esrange utanför Kiruna är ännu oklart. Den nämns inte i förslagets nuvarande utkast.

En rundringning till rymd- och medieexperter ger anledning att tro att andra ESA-länder, till exempel Irland och Norge, funderar på liknande åtgärder. Trots stora insatser från ESA känner många européer inte till att andra än NASA är verksamma i rymden.

I Sverige ligger rymden sedan Christer Fuglesangs NASA-ledda rymdfärder låg på allmänhetens prioritetslista när landets forskning kommer på tal (se Vetenskap & allmänhets senaste undersökning).

Nyheten om förslaget kommer dessutom en vecka efter att Rymdstyrelsens generaldirektör och styrelseordförande krävde en bättre rymdpolitik av regeringen. Nu ser det ut som att Jan Björklund smidigt undviker att ge ett svar på debattinlägget.

… april!

Sveriges rymdprogram lever än – ”frodas” vore väl att ta i – och ligger kvar i Rymdstyrelsens kapabla händer. Om det blir mer svenskt i rymden efter forskningspropositionen återstår att se. NASA gör faktiskt långt ifrån allt som händer i rymden och det tycker vi är bra.

Fler aprilskämt från Populär Astronomi kan du läsa här.