Bild: NASA, ESA, M. Kornmesser
Jätteplanet i samma nyans som jorden. Så föreställer sig konstnären Martin Kornmesser den blåa exoplaneten HD 189733 b. (Bild: NASA, ESA, M. Kornmesser)

Hur ser exoplaneterna ut egentligen? De flesta har inte ens fångats på bild, och att de finns överhuvudtaget vet vi bara utifrån mätningar av deras värdstjärnor snarare än av planeterna själva. Och de bilder och spektra som finns är tagna nästan uteslutande i infrarött ljus, som vi inte kan se.
Men nu har ett internationellt team med astronomerna Tom Evans och Frédéric Pont i spetsen och med hjälp av Hubbleteleskopet kunnat mäta det synliga ljuset från den välstuderande exoplaneten HD 189733 b. Planeten visar sig vara blå.
Den är stor, varm och ligger nära sin stjärna – en så kallad het Jupiter, och upptäcktes 2005. Den åker ibland mellan oss och sin sol, och ibland är det istället stjärnan som blockerar det lilla ljuset som reflekteras från planetens atmosfär. Med hjälp an den informationen kunde forskarna lista ut vilken del av ljuset från systemet kommer från planeten, och vilken färg den har.
För mänskliga ögon skulle den se djupblå ut, slår forskarna fast. De får också ledtrådar till vad planetens atmosfär kan bestå av, och till vilka djup vi egentligen ser när man tittar på en främmande jättejupiter. Än så länge vet astronomer mycket lite om hur andra planeters moln och vädersystem kan se ut, men med sådana här mätningar går utvecklingen framåt mot det stora målet – att upptäcka tecken på organiskt liv i atmosfären kring en planet i jordens storleksklass. Det är ännu långt dit men färgen hos HD 189733 b tar oss ett steg närmare.
Pressmeddelande hos ESA:s Hubbleteleskop-sajt
Forskningsartikeln