Nattlysande moln är svåra att förstå men lätta att fotografera. Astrofotografer som Stockholms Peter Rosén kan nu fånga hur deras former skiftar under den korta sommarnatten – se videon. Video: Peter Rosén

De vackra och sköra nattlysande molnen som hör den svenska sommaren till, varför finns de? Sedan ett tag har man vetat att molnen ligger cirka 83 kilometer ovanför jordytan i mesosfären, och ispartiklarna i molnen visar upp atmosfärens allra kallaste ställen. Temperaturen däruppe kan sjunka till hela 170 minusgrader. Nya observationer med NASA-satelliten AIM och svenska satelliten Odin håller på att ge forskare en bättre bild av hur molnen uppstår och vad de har att berätta om jorden och dess klimat. Mätningar med Odin håller på att ge en tredimensionell bild av de ständigt skiftande molnen (forskningsartikel av stockholmsmeteorologen Kristoffer Hultgren med flera). Forskning med bland annat AIM visar att dammpartiklar från meteorer bidrar till att bilda molnen, men att de också påverkas av ökade mängder metan på lägre höjd som i sin tur skapar vattenånga på hög höjd (NASA). Men en annan källa till vatten på 83 kilometer är rymdtrafiken. I juni 2013 publicerade ett amerikanskt forskarteam med David Siskind i spetsen AIM-mätningar av mängden vattenis i molnen under flera år. Isen var kvar även när solens aktivitet ökade. Solens påverkan borde ha minskat tillgången på vatten på hög höjd, men den gjorde inte det. En trolig källa, menar forskarna är vattenis som släpps ut som avgaser från rymdfärjor och raketer. Tidigare lanserades rymdfärjan som en förklaring till de nattlysande molnens framfart under de senaste decennierna. Nu är tror man att det är den samlade rymdtrafikens bidrag till isen på hög höjd som kan förklara i alla fall en del av det vackra vi kan ni skåda om natten.

Foto: Robert Cumming
Nattlysande moln över Göteborg: vad förklarar kylan på 83 kilometers höjd? (Foto: Robert Cumming)

Om du vill göra mer än bara skapa fina bilder ska du lära av proffsen Gadsden och Parviainen, som skrivit guiden till hur man observerar nattlysande moln.
När ska man titta efter nattlysande moln? Aktuella data från just satelliten AIM återges sedan ett par veckor tillbaka varje dag på oumbärliga spaceweather.com. Där samlas även bilder på nattlysande moln. Annars hittar du de mest (natt)lysande svenska bilder i Astronets övrigt-galleri.