FN:s klimatpanel IPCC har släppt sin femte rapport om läget för jordens klimatförändringar och sammanfattningen för beslutsfattare finns att hämta från IPCC:s hemsida (pdf-fil; notis hos SR).

Solen då, hur har IPCC bedömt dess påverkan på jordens klimat? Tidigare har vi rapporterat att solen inte kan skyllas för den globala uppvärmningen. Solen har med största säkerhet inte bidragit till temperaturökningen från 1996 till 2008, står det i rapporten, och även om man nu bedömer att det finns visst bevis för att solens 11-åriga aktivitetscykel faktiskt påverkar klimatet i vissa regioner.

Bild: NASA/ESA
Grön sol: vår stjärna i ultraviolett ljus idag enligt ESA-sonden SOHO.

Solens aktivitetscykler har också haft ett mindre inflytande i den observationen att temperaturökningen mellan 1998 och 2012 var något mindre än hela perioden sedan 1951. Det senaste solminimum var lägre än de två föregående, vilket har (tillsammans med några andra effekter, så som vulkaner) hållit temperaturerna lite lägre än de annars hade varit. Men även om solen skulle bestämt sig för att dra ned på aktiviteten så pass att det blir ett långvarigt solminimum skulle det knappt märkas i den allmänna temperaturkurvan (se till exempel denna artikel i Guardian).

Kosmiska partiklar från utanför solsystemet, har de någon inverkan på klimatet? Att kosmiska partiklar påverkar molntäcken, har tidigare föreslagits men varit kontroversiellt. Pålitliga bevis saknas fortfarande, säger den nya IPCC-rapporten.

På måndag när hela rapporten släpps fritt får den intresserade ta del av detaljerna. Solen själv lär inte vara så nyfiken – klimatvetenskapen gör det tydligt att just nu är det vi och inte vår stjärna som har störst intresse av att göra något klokt åt klimatet på vår planet. Tänk på det när solen skiner under Astronomins dag den 28 september!