Foto: STAR
Magnethuset på Observatoriekullen: hit kom nästan 400 stockholmare den 26 april för att bland annat se Jupiter genom teleskop. (Foto: STAR)

Sveriges största lokalförening för amatörastronomer är större än någonsin. Stockholms Amatörastronomer, STAR, har funnits i över 50 år och har nu 267 medlemmar. I en tid då många föreningar krymper är det, åtminstone för ordförande Nils-Erik ”Nippe” Olsson, bevis för ett ökande intresse för astronomi i storstaden.

– Visst är det fantastiskt att en så udda hobby har så många medlemmar, skriver han i nya numret av föreningens tidningen Stella, som kom i veckan.
Föreningens klubbhus ligger intill Observatoriemuseet, som stängdes vid årsskiftet. Men det är inte uppmärksamheten kring museets bekymmer som lett till att STAR växt till sig.
Nippe Olsson skönjer istället en långsiktig trend.
– Observatoriemuseets stängning tror jag vi kan räkna bort. Anledningen är att vi under flera år märkt ett ökande intresse från allmänheten, säger han.
Utvecklingen speglar mediernas allt större intresse för rymdfart och astronomi under de senaste åren, tror Nippe. Bakom det finns en allt större medvetenhet om hot mot jorden, menar han, både från klimatförändringar och nedslag från rymden, samtidigt som jordliknande planeter upptäckts runt andra stjärnor.
– Vi får inte räkna bort effekten av Christer Fuglesangs resor, lägger han till.

Bild: STAR; foto: Åke Beckman STAR:s allt matigare tidning Stella med Karlavagnen på omslaget.

Många stockholmare vill skåda genom teleskop, men molnen sätter ofta käppar i hjulet. Därför driver föreningen ett varierat program av både observationer och föreläsningar om olika astronomiska ämnen, berättar Nippe. Den 5 maj talar till exempel medlemmen Ewa Thörn om förhållandet mellan astronomi och astrologi genom tiderna, och den 12 maj ska det handla om solsystemets stabilitet i det långa loppet med matematikern Hans Riesel. (se hela programmet här).
Föreningen försöker också vara lyhörd och lyssna på vad medlemmarna vill göra, berättar Nippe.
– Nu i höst ska vi ha en kurs i astrofotografering som täcker allt från kunskap om kameror och objektiv till avancerad bildbehandling i datorn. Kursen är ett önskemål från många medlemmar, säger Nippe.

Läs mer på STAR:s hemsida, och vår egen kartläggning av Sveriges astronomiföreningar.
Att allt fler blir amatörastronomer syns också på andra sätt. Läs vår intervju i Populär Astronomi 2014/1 med teleskopleverantören Christer Kjellner, Teleskopmogulen.
Lyssna också på P4-dokumentären om Nippe Olsson, Med rymden som tröst.