Pluto förlorade sitt status som planet i augusti 2006 under ett möte i Prag, Tjeckien. Men om några astronomer får som de vill så kan Pluto återigen få bli en planet, tillsammans med våran måne och ungefär 100 andra himlakroppar i solsystemet.

NASA/JHUAPL/SwRI
Solsystemet skulle få två nya dubbelplaneter om förslaget skulle godtas: Pluto och Charon (bilden) – och jorden och månen. (Bild: NASA/JHUAPL/SwRI)

Den Internationella astronomiska unionen (IAU) definierar just nu en planet i solsystemet efter tre kriterier:

  • gå i bana omkring solen
  • ha tillräckligt med massa för att vara i hydrostatisk jämvikt (vilket innebär att den ska vara åtminstone nästan rund)
  • rör sig ensam längs med sin bana

Två av dessa kriterier fokuserar på himlakroppars bana och inte på planeterna själva. Om en planet uppfyller bara två av dessa kriterier klassas den som en dvärgplanet, vilket är fallet för Pluto eftersom den inte går ensam längs sin bana.

Den nya definitionen har lagts fram på den stora planetkonferensen LPSC 2017 i Texas av doktoranden Kirby Runyon tillsammans med flera namnkunniga planetvetare, bland dem Alan Stern, projektledare för Plutosonden New Horizons.

I forskarnas förslag (läs den här på LPSC:s hemsida) skriver de att de vill behålla kriteriet att himlakroppen ska vara i hydrostatisk jämvikt, men lägger till att det ska vara en substellär himlakropp som aldrig genomgått kärnfusion.

Förutom Pluto innebär det då att också månen ansluter sig till solsystemets planetgäng. Det kan vara en läxa från historien. Antikens greker och medeltida astronomer ansåg redan då att månen var en planet.

Alla kända planeter i solsystemet – enligt den nya förslagna definitionen av ”planet” – med diameter på 10 000 km eller mindre. Tillkommer gör jorden, Venus, Jupiter, Uranus och Neptunus. Montage: efter original av Emily Lakdawalla

Ytterligare cirka 100 planeter läggs till i listan för solsystemet med den nya definitionen, Även Jupiters och Saturnus större månar är med tillsammans med alla dagens dvärgplaneter, och asteroider som Vesta. Det stora antalet är en del av charmen, säger Kirby Runyon i ett pressmeddelande från Johns Hopkins University.

– Jag vill att allmänheten ska bli kära i sökandet efter planeter, precis som jag har. Det är den drivande kraften bakom viljan att fortsätta utforska, avslutar han.

Artikel i ScienceDaily

A geophysical planet definition: Artikeln som presenterar det nya förslaget på definitionen av en planet

Kände astrofysikern Neil deGrasse Tyson försvarar beslutet att degradera Pluto