En ny typ av karta över delar av universum i radiovågor, skapad utifrån radioteleskopet LOFAR:s mätningar, har nyligen publicerats. Nu väntar många nya och spännande insikter kring svarta hål, galaxers liv och kosmiska magnetfält.

Utifrån data från det internationella radioteleskopet LOFAR (LOw Frequency ARray), där Onsala rymdobservatorium utgör en del med en station, har en ny sorts karta hundratusentals galaxer nyligen publicerats. Över 200 forskare i 18 länder, bland andra Sverige, har bidragit till kartan i ett gigantiskt forskningsprojekt, och de första 26 forskningsartiklarna publicerades nyligen i ett specialnummer av tidskriften Astronomy & Astrophysics.

Kartan är den hittills mest detaljerade inom låga radiofrekvenser, och täcker än så länge en fjärdedel av den norra stjärnhimlen. Med LOFAR:s hjälp kan vi nu se galaxer vid dessa frekvenser med en hittills aldrig skådad upplösning. All hittills insamlad data upptar runt 20 petabyte, eller cirka 10 miljoner DVD:er, och de första studierna täcker cirka två procent av denna data. Därför har analysen krävt helt nya beräkningsmetoder och användning av högpresterande datorkluster.

Galaxklustret Abell 1314 i stjärnbilden Stora björnen, på ett avstånd av 460 miljoner ljusår från jorden. Bilden visar storskalig utsändning av radiovågor, som alstras vid kollissionen med ett annat kluster. Bild: Amanda Wilber/LOFAR Surveys Team/NASA/CXC
Galaxklustret Abell 1314 i stjärnbilden Stora björnen, på ett avstånd av 460 miljoner ljusår från jorden. Bilden visar storskalig utsändning av radiovågor, som alstras vid kollissionen med ett annat kluster. Bild: Amanda Wilber/LOFAR Surveys Team/NASA/CXC

Astronomen Cathy Horellou vid Chalmers är medförfattare till fem av artiklarna. I ett pressmeddelande från Chalmers berättar hon att vi ser den strålning som produceras i omgivningarna av supermassiva svarta hål inne i galaxkärnorna när vi observerar galaxer med radioteleskop. När svarta hål slukar gas från sin omgivning sänds jetstrålar ut, och det är alltså materien i dessa syns vid radiofrekvenser. Forskarna som undersöker dessa söker svar främst på hur de svarta hålen uppstår. De första resultaten visar att de flesta massiva galaxer som observerats sänder ut jetstrålar, berättar Philip Best, astronom vid universitetet i Edinburgh, i ett pressmeddelande från ASTRON i Nederländerna.

Astronomerna studerar även de mycket svaga magnetfält som breder ut sig genom kosmos, vars uppkomst än så länge är en gåta. Hittills har det varit mycket svårt att mäta dessa, men med LOFAR klarar nu forskarna av uppgiften då teleskopet kan mäta polariserad strålning.

Det internationella radioteleskopet LOFAR består av stationer med tusentals antenner i stora delar av Europa och en kärna i Exloo, Nederländerna. Bild: LOFAR Surveys Team

En annan del av forskningsprojektet går ut på att studera galaxhopar, alltså familjer av hundratals till tusentals galaxer, med syftet att försöka förstå vad det är som driver den strålning som uppstår när två galaxhopar kolliderar. Denna strålning har hittills misstänkts uppstå av partiklar som accelereras i mediet mellan de kolliderande hoparna, och med LOFAR kan många fler källor än tidigare observeras och studeras. De första resultaten visar att liknande strålning även sänds ut från hopar som inte genomgår någon sammansmältning, vilket innebär att det även finns andra bakomliggande fenomen som kan orsaka alstring av radiostrålning i dessa miljöer.

Målet med projektet är att ta fram en komplett karta över hela den norra stjärnhimlen, med högupplösta bilder som täcker in totalt 15 miljoner radiokällor. Sedan väntar många år av forskning som kommer att ge oss många spännande nya rön.

Intervjuer med några av forskarna kan du se i klippet från nederländska ASTRON nedan, som även finns i en kort version.

Du kan själv utforska olika galaxer ur LOFAR:s data med SOM Visualization Tool av forskaren Rafaël Mostert. Passa även på att ta en flygtur genom universum såsom LOFAR ser det!