Den 7 oktober meddelades att Subaru-teleskopet på Hawaii lyckats bekräfta tjugo nya månar runt Saturnus. Med den nyheten ökade det kända antalet Saturnus-månar från 62 till 82 och är därmed den planet i vårt solsystem med flest kända månar.

Månarna är små, bara runt fem kilometer i diameter (jämför med vår egen måne som är på 3 500 kilometer i diameter). Ett flertal av dem, sjutton stycken, rör sig i retrograd bana mot Saturnus – alltså i motsatt riktning jämfört med Saturnus rotation mot sin egen axel – vilket forskarna misstänker beror på att de varit del av större himlakroppar som dragits in i Saturnus omloppsbana i solsystemets ungdom.

– Studier av dessa månars omloppsbana kan avslöja deras ursprung, samt information om omständigheterna runt Saturnus vid tiden av dess bildande, säger upptäckarteamets Scott Sheppard i pressmeddelandet från Carnegie Institute of Science.

Illustration över Saturnus 20 nya månar. Bild: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute; bakgrund Paolo Sartorio/Shutterstock

Vad ska månarna heta? Det är upp till dig. Fram till 6 december 2019 kan du ge namnförslag till var och en av månarna via Twitter. Månarna har delats in i de redan befintliga (namn)grupperna av ringar och ”ringlets” runt Saturnus och måste namnges utifrån dessa grupper.

  • Två av de nyupptäckta månarna har samma lutning som andra månar i den så kallade Inuit-gruppen och ska namnges enligt inuitisk mytologi. Redan namngivna månar i samma grupp är Kiviuq, Ijiraq, Paaliaq, Siarnaq och Tarqeq.
  • Sjutton av de nya månarna rör sig i retrograd omloppsbana och ingår i den så kallade Norse-gruppen. Här har vi i Sverige kanske störst chans att hitta passande namn! Norse-gruppens naturliga satelliter är namngivna efter nordisk mytologi och de redan namngivna månarna i den här gruppen heter till exempel Ymir, Loge, Fornjot och Járnsaxa.
  • Den sista av de nyupptäckta månarna liknar objekt i Gallic-gruppen och ska namnges efter gallisk/keltisk mytologi, här hittar vi sedan tidigare Albiorix, Bebhionn, Erriapus och Tarvos.