Översvämningar har det rapporterats mycket om i media denna sommar, från flertalet länder i centraleuropa och Asien. I och med den globala uppvärmningen och klimatförändringar blir extremväder en större del av vår vardag. Den ökade havsnivån kommer nu också att resultera i påtagligare högvatten, där månens cykler blir viktigare att hålla koll på.

Samma hamn vid Fundybukten i Nova Scotia vid Kanadas atlantkust vid högvatten respektive lågvatten. Bildkälla: Samuel Wantman
Hamn vid Fundybukten i Nova Scotia vid Kanadas atlantkust vid högvatten respektive lågvatten. Bildkälla: Samuel Wantman

Månen spelar som bekant en nyckelroll i tidvattnet på jorden, något som man på några få decimeter knappt märker av allt för mycket här i Sverige, men där det på sina håll i världen kan skifta med flera meter.

En amerikansk studie publicerad i Nature Climate Change har undersökt hur översvämningar kopplade till tidvatten kommer att öka i framtiden. Studien är den första i sitt slag som tar hänsyn inte bara till geologiska faktorer utan även astronomiska, det vill säga månens cykler. Månens olika cykler är många men den som framförallt diskuteras i artikeln är den 18,6 år långa pendlingen som hälften av tiden skapar extrema hög- och lågtidvatten.

De första 9 åren av cykeln är tidvattnet mer jämnt, det vill säga högvattnet är lägre och lågvattnet är högre än normalt, vilket skiftar åt andra hållet de resterande 9 åren av cykeln. Högvattnet blir då nämligen ännu högre. Generellt är denna pendling ofarlig, men i en värld där havsnivåerna ökar på grund av issmältning blir effekterna mer märkbara.

Studien kollar på översvämningar orsakade av högvatten (‘high-tide flooding’). Resultaten pekar på att när nästa maximum av månpendlingen inträffar kommer översvämningarna öka med 3 till 4 gånger så många per år jämfört med vad vi ser i dagsläget (600 st år 2019 i USA).  Detta beräknas ske i början av 2030, vilket innebär att vi faktiskt är i slutet av ett sådant maximum nu, men effekterna förväntas alltså bli värre med den ökade havsnivån.

Månen. Bildkälla: Jessie Eastland
Månen över Mojave öknen, Kalifornien.
Bildkälla: Jessie Eastland

De enskilda översvämningarna i sig är inte alltför förödande med cirka 60 cm ökad vattennivå vid högvattnet för kusterna i USA. Huvudförfattaren till artikeln, Phil Thompson, berättar dock för Nasa att många områden kan få 10-15 översvämningar per månad, vilket gör det svårt för samhället att återhämta sig mellan översvämningarna och i praktiken gör dessa områden obeboeliga.

Vad är det som egentligen sker i månens cykel? Det är vinkeln mellan månens rotationsplan kring jorden och jordens ekvator som varierar, som i illustrationen här nedan. Vid sitt maximum är vinkeln 28,5 grader och vid minimum 18,5 grader. Som ett resultat av denna pendling kommer, förutom tidvatteneffekterna, även månens uppgång och nedgång på himlavalvet att variera.

Illustration över månens pendling kring ekplitikan. Det är när vinkeln mellan månens rotationsplan kring jorden och jordens ekvator ändras som tidvattnet påverkas. Bild: Rebecca Forsberg/Populär Astronomi

En brasklapp här i slutet om att det alltså inte är månen som orsakat de översvämningar vi upplevt detta år, men att månen i framtiden kommer förstärka de effekter av den globala uppvärmningen som vi redan nu märker av.

1 KOMMENTAR

Comments are closed.