921 flygningar hann det teleskopförsedda flygplanet Sofia (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy) med. Sedan blev det stopp: Sofia figurerade i alltför få forskningsartiklar, jämfört med hur mycket pengar projektet kostade att driva. Beslutet tillkännagavs i slutet av april, och Sofias sista flygning skedde sex månader senare, 30 september 2022.

Observatoriet Sofia består av en modifierad Boeing 747, specialdesignad för riktigt långa flygningar, och ett 2.7 meter långt infrarött teleskop. Sofia har flera instrument som mäter infrarött ljus av olika våglängder. Genom att flyga högt uppe i stratosfären (11-13 kilometer upp) undviker Sofia nästan helt jordens atmosfär, som annars blockerar infrarött ljus. Eftersom Sofia är mycket rörligare än ett vanligt teleskop kan undersökningar också göras nästan var som helst i världen, även över stora hav där vanliga teleskop har sämre möjligheter. 

Med Sofia kan man mäta sådant som annars vore helt omätbart utan känsliga instrument ovanför jordens atmosfär. År 2016 upptäckte Sofia till exempel syrgas i Mars atmosfär. Sofia kan användas för att undersöka planeter, kometer och asteroider i vårt eget solsystem, men även mer avlägsna fenomen som bildandet av nya solsystem, stjärnor som föds eller dör, komplexa molekyler i rymden och svarta hål i andra galaxer. 

Sofias samtliga flygningar under totalt 732 nätter med observationer (via https://twitter.com/SOFIAtelescope, Map data ©2022 Google, INEGI Imagery ©2022 NASA, TerraMetrics).

Planerna på ett flygande teleskop var ett gemensamt samarbete mellan Nasa och tyska rymdorganisationen DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt). Planeringen av Sofia började redan 1984, och en initial plan var klar 1987. Men projektet har genomgående kantats av förseningar och oväntade kostnader orsakade av bland annat och konkurser för flera underleveratörer och Tysklands återförening. Först 2011 kunde man till slut öppna upp för årliga projektansökningar. Vid full kapacitet kunde Sofia göra upp till 100 stycken 10-timmarsflygningar per år.

Vad händer nu? Infraröda data som redan samlats in av Sofia kommer att processas om för att bli så användbara som möjligt, och arkiveras för återanvändning. I en podintervju med Planetary Society berättar Margaret Meixner, chef för Sofia-uppdraget, att det för närvarande inte finns några planer på att fortsätta projektet under någon annan organisation. Efter stoppet kommer Sofia delas upp i sina beståndsdelar – instrumenten kommer återgå till de universitet och organisationer som äger dem, flygplanet går tillbaka till USA:s regering, och teleskopet tillbaka till Tyskland. Såvida inte någon ny intressent anmäler sig. “Det skulle vara ett fantastiskt kap för någon”, säger Margaret Meixner. 

Mer information:

Omslagsbild: Nasa/Jim Ross.

 

1 KOMMENTAR

Comments are closed.