NASA-astronomen Dirk Pendry har gjort en bild på jorden som den skulle se ut om man kunde se högenergi-gammastrålning. Det är jordens atmosfär som lyser mest, därför att gammastrålningen uppstår när partiklar med hög energi (så kallad kosmisk strålning) krockar med gasen i atmosfären.
Pressrelease hos NASA

Bild: NASA/CGRO/EGRET/Dirk Petry
Dirk Pendrys bild på jorden sett med gammateleskopen på rymdobservatoriet CGRO, som var verksamt på 1990talet. Bilden ska hjälpa astronomer planera nästa stora gammateleskop, GLAST. (Bild: NASA/CGRO/EGRET/Dirk Petry)