Att se planeter i andra stjärnsystem är svårt – men nu kommer ytterligare en bild på något som skulle kunna vara en planet. Värdstjärnan är unga GQ Lupi, ungefär 500 ljusår bort. Planetkandidatens rörelse på natthimlen tyder på att den hör ihop med GQ Lupi. Men det är osäkert om den är verkligen en planet eller en brun dvärg.
Artikel på space.com
Artikeln på ArXiv.org

Bild ESO/VLT
GQ Lupi (A) och planetkandidaten (b). Bilden togs av ett tyskt forskarteam med ESOs Very Large Telescope VLT. (Bild: ESO/VLT)