Rymdteleskopet Spitzer har upptäckt ekon från ett utbrott i närheten av supernovaresten Cassiopeia A. Långt ut från supernovarestens mitt har astronomer sett ljusa fläckar som verkar röra sig nära ljusets hastighet – kännetecknet för ett ljuseko. Astronomer tror att det handlar om reflekterat ljus från ett hittills okänt utbrott som måste ägt rum för ungefär 50 år sen.
Pressmeddelande hos NASA

Bild
Supernovaresten Cas A, i ljus från NASAs teleskop Spitzer, Hubble och Chandra. I mitten finns en neutronstjärna som man tror orsakat ljusekon som setts längre ut. (Bild: NASA/JPL)