Tunna strålar förekommer lite överallt i universum – det strålas materia från kvasarer, dubbelstjärnor och stjärnor som håller på födas. Nu har man sett dem på två nya ställen.

Hemma på jorden har plasmafysikern Paul Bellan och kollegor gjort tunna strålar i laboratoriet, och visat hur magnetfält kan göra dem smala.

Ute i rymden har irländska astronomer med Emma Whelan i spetsen sett en brun dvärg med egen stråle. Det verkar visa att bruna dvärgar bildas på ungefär samma sätt som stjärnor. Kanske bildas strålar också när en planet föds.

Bild: J. Morse/STScI/NASA
Såhär kan strålar från unga stjärnor se ut. Bilden är tagen av Hubbleteleskopet 1995. (Bild: J. Morse/STScI/NASA)