Kinas andra bemannade rymdfarkost Shenzhou 6 kom iväg i morse med taikonauterna Fei Junlong och Nie Haisheng ombord, rapporterar bland andra Astrowebb och space.com. De ska stanna fem dagar i rymden.


I Iran frodas astronomin. Kolla bara på trespråkiga ParsSky.com, iransk motsvarande till popast.nu. Idag rapporterar nyhetsbyrån Reuters [artikel i Al-Jazeera] om astronomifeber i staden Saadat Shahr. Törsten efter astronomisk kunskap har lett inte bara till en ovanlig blandning av kvinnor och män i det annars rätt könssegregerade samhället, utan till och med elavbrott beställda för att natthimlen ska kunna framträda i all sin prakt. Reuters-artikeln verkar vara baserad på amerikanen Mike Simmons rapporter från staden, och det nya observatoriet i Saadat Shahr drivs med hjälp av amerikanska projektet Team Telescopes. Berätta inte för George Bush.

Bild: Reuters
Zafaranieh-observatoriet i Teheran, där 280 ungdomar varje vecka går i astronomiklasser på fritiden. Astronomitrenden i Iran är ett fenomen främst bland unga och kvinnor, sägs det. (Bild: Reuters/aljazeera.net)