Idag har ytterligare en rymdrelaterad disputation ägt rum i Sverige: Klas Brinkfeldt har försvarat sin avhandling som beskriver utveckling och kalibrering av satellitinstrument för att mäta energirika neutrala atomer (ENA). Syftet med instrumenten är att studera hur laddade partiklar i solvinden och magnetosfärerna växelverkar med de neutrala atmosfärerna kring planeterna. Klas har jobbat vid Institutet för rymdfysik i Kiruna.
Läs mer i pressmeddelandet.

Imorgon är det dags för ytterligare en disputation med rymdanknytning: Rico Behlkes avhandling handlar om SLAMS (Short Large-Amplitude Magnetic Structures) – magnetiska strukturer som man observerar vid bogchocken. De tros uppkomma från lågfrekventa plasmavågor och spela stor roll för fysiken i området. Rico har arbetat vid Uppsala universitet och Institutet för rymdfysik i Uppsala.
Läs mer bland avhandlingarna från Uppsala universitet.


Instrumentet ASPERA-4 på Venus Express kan mäta ENA. (Bild: Institutet för rymdfysik)