Bild: NASA/CXC/Rutgers/J.Hughes et al.
Supernovan SN 1006 som den ser ut idag (Bild: NASA/CXC/Rutgers/J.Hughes et al.)

Ett nytt fotografi av en supernova som brast för 1000 år sedan visar hur resterna efter den ser ut idag. Trots dess avstånd från jorden (7000 ljusår), när den brast, lyste den starkare än Venus. Den nya bilden tyder på att supernovan är resultaten av en vit dvärg stjärna som slukade gas från en kompanjonstjärna.
Se pressmeddelandet hos Chandra