Bild: NOAO/MUSYC
Några av de nyligen studerade galaxerna som visar tecken på kollision (Bild: NOAO och Multiwavelength Survey by Yale and Chile [MUSYC]).

En ny studie av 126 galaxer, som ska representera de senaste 2 miljarder åren av universums utveckling, har visat att mer än hälften av det närbelägna universums galaxer har ”nyligen” kolliderat med en annan galax. Dessa galaxer delar en mycket intressant egenskap. Trots att de består av gamla stjärnor, är galaxerna själva relativt unga.
Pressmeddelande hos National Optical Astronomy Observatory