En liten blå galax kan berätta mycket om hur universum blev som den är idag. Om den berättade idag uppsalaastronomen Nils Bergvall på AAS-mötet i USA. Lilla galaxen Haro 11 är intressant av två skäl – dels liknar den de unga galaxer som var vanliga när universum var ungt. Sedan släpper den ut ultraviolett strålning som kan jonisera vätgas – något som vanliga galaxer inte gör. Det betyder att sådana galaxer kan ha spelat en viktig roll i hur hela universum joniserades för 13 miljarder år sen, något som man inte riktigt vet hur det gick till.
Pressrelease hos Uppsala universitet
Pressrelease med bilder hos Johns Hopkins University

Bild: N. Bergvall et al/AAS
Den lilla blåa galaxen Haro 11 gör som man tror galaxer gjorde förr. (Bild: Kunth et al/AAS)

Andra svenska resultat på AAS-mötet då? Lunds Mattias Eriksson och Glenn Wahlgren har presenterat nya resultat om gas och stoft kring symbiotiska stjärnor. Jakob Jönsson från Stockholm visar hur man kan få bättre pejl på universums acceleration genom att korrigera för gravitationslinsers förvrångningar av mätningar på supernovor. Peter Lundqvist från Stockholm har presenterat nytt om hur supernovan 1987A krockar med gasringen omkring den. Och Ylva Pihlström från New Mexico är med på ett antal presentationer om nya jätteradioteleskopet Long Wavelength Array.