Mötet har totalt 3022 deltagare. Det största astronomiska mötet någonsin.

Magnetiska fält går mot det gravitationella fältets riktning
Finländaren Seppo Laine studerar de tre miljoner ljusår långa jetstrålarna i spiralgalaxen NGC 7479 och finner att dess magnetfält bildar en ledande spiral har motsatt riktning till galaxens synliga spiralarmar. En struktur av denna typ är unik bland näraliggande spiralgalaxer.

Svarta hål yppar sig genom att inte visa sig
När materia faller in i ett svart hål, så försvinner det. När den faller in i en neutronstjärna blir det ett så kallat röntgenutbrott av Typ I. Nu har man använt denna resultat för att kartlägga svarta håls händelsehorisonter. Konstigt nog innebär detta att man ser händelsehorisonten när man inte ser röntgenstrålningen.

Kan supernovor skada vår DNA?
Genom att modellera den elektromagnetiska strålningens styrka som skapas vid en supernovaexplosion, har en grupp astronomer vid Washburn och Kansas kommit fram till upp till 5% av vår DNA kan skadas av en supernova som brister 100 ljusår från jorden.