Enligt vissa teorier lämnar big bang efter sig kosmiska strängar – endimensionella men ganska tunga grejer, som ett slags underliga veck i rymden. Kunde man kanske se bevis för kosmiska strängar om ljus från avlägsna galaxer böjde sig runt dem? Frågan blev aktuell 2003 när den märkliga dubbelgalaxen CSL-1 upptäcktes. Dess två delar var så otroligt lika varandra att man trodde att det kanske var fråga om en enda galax med en löjligt massiv kosmisk sträng framför den. Spektra från ESO så sent som förra året verkade tala för det. Men den 12 januari tog Hubbleteleskopet en bild, och alla tankar om kosmiska strängar är som bortblåsta. CSL-1 är snarare, enligt det rysk-italienska forskarteamet bakom upptäckten, ett par elliptiska galaxer som håller på krocka med varandra.
Originalartikel på ArXiv.org
(pdf-version har en bild på CSL-1)
Om kosmiska strängar i Wikipedia (engelska)