Bild
Gasinflöde mot det supermassiva svarta hålet i NGC1097 (Bild: Kambiz Fathi)

Tidigare skrev vi om galaxen NGC 1097 som visade tecken på massflöde till ett supermassivt svart hål i dess aktiva kärna. Nu har man kunnat kartlägga hur gasen rör sig i de centrala tusen ljusåren i denna galax. De nya mätningarna visar klara tecken på att gasen flöder inåt mot galaxens centrum, med hastigheter som når upp till 50 kilometer i sekunden. ”Extrapolering av de innersta datapunkterna visar att den observerade gasen kan nå det supermassiva svarta hålet om 200.000 år. Svarta hålet i NGC1097:s kärna är ett hundra miljoner solmassor tungt, och den växer på grund detta massinflöde”, säger Kambiz Fathi. Denna resultat presenterades igår morse i en presskonferens vid AAS-mötet i Washington DC.
Mer info hos Rochester Institute of Technology
Rapport hos CNN
Artikel hos MSNBC