Sen ganska länge har astronomer lärt ut att solen är i ett avseende en ovanlig stjärna. Den har ingen partner, och dubbelstjärnor är, har de sagt, överlag vanligare i galaxen. Men nu säger amerikanska astronomen Charles Lada att det faktiskt inte stämmer. Nya rön visar nämligen två tredjedelar av röda dvärgar är singlar, och röda dvärgar utgör uppemot 75 procent av alla stjärnor i galaxen. Så solen är i sin ensamhet i gott sällskap.
Pressmeddelande hos Harvards Center for Astrophysics
Originalartikel på ArXiv.org

Bild: ESO
Röda dvärgar må vara svalare än solen, men de är heta just nu. Förra veckan offentliggjordes upptäckten av en jordliknande planet runt en röd dvärg (som kanske ser ut som på bilden), och nu visar de att galaxens stjärnor är mest singlar. (Bild: ESO)