Galaxer i en galaxhop börjar smått och växer med tiden genom att slå ihop sig med andra galaxer i hopen. Efter en viss tid, finns dock inga galaxer kvar utom en enda jättegalax omgiven av stora mängder med mörk materia – en så kallad fossilgalaxhop. Beräkningar har visat att det egentligen borde behövas längre tid än universums ålder för att bilda fossilhopar. Men ändå så finns de i verkligheten. Men nu har forskare visat hur de klarar av konststycket att finnas. Galaxerna förlorar nämligen en del av sin rörelseenergi till den omgivande mörka materian – en effekt som kallas dynamisk friktion. Det gör att de slukas upp av jättegalaxen mycket snabbare än man tidigare trott var möjligt.
Läs mera hos ESA

Bild: ESA
Fossilgalaxhopen RX J1416.5+2315, observerad med rymdobservatoriet XMM-Newton, visar ett moln med het gas i blå färg. Gasen kan nå temperaturer upp till 50 miljoner grader. I mitten syns hopens enda jättegalax. (Bild: ESA)