Solförmörkelser är något vi får höra om då och då. Dessa är förutom spännande scener för allmänheten, också värdefulla tilfällen för astronomer att testa de gällande fysikaliska teorierna gällande stjärnbildning och stjärnutveckling. Särskilt intressant är simuleringar av solens korona, som är det mycket turbulenta område kring solen som syns tydligt under solförmörkelser. En ny simulering har visat hur flera miljarder ton plasma kring solen byter tillstånd samt hur solens magnetfält påverkar solens omgivande plasma. Den nya simuleringen har använt sig av data från den senaste solförmörkelsen den 29 mars 2006.
Läs mer hos amerikanska NSF

Williams_LASCO2_f1

Solens korona som den ser ut i verkligheten, samt datorsimuleringen som använt sig av 700 processorer under 4 dygn. (Bild: Science Applications International Corporation och NASA)