Vi har den självklara perceptionen om att vi lever i ett tredimensionellt rum. Denna idé har dock nyligen utvecklats med hjälp av teorier såsom strängteorin och supersymmetri. En sådan formulering av rumtiden är den så kallade Randall-Sundrum teorin, som förklarar universum som en femdimensionell enhet, och som förutsäger att vissa observerbara kosmologiska parametrar kan variera med tiden. Analys av dessa parametrar kan alltså fastställa om vi lever i ett femdimensionellt universum.
Läs mer hos Spaceflight Now

randall_sundrum
Besök även Lisa Randalls och Raman Sundrums hemsidor. (Foton: J. Lindholm, JHU)