Europeiska Mars Express har designats för att göra annat än kika in på Mars. Senast har den studerat stjärnor då de försvinner bakom planeten, och levererat bilder som visar tecken på viss atmosfärisk störning från Mars atmosfär. De nyligen analyserade observationerna visar att dessa störningar kan tolkas med modeller där planeten täcks av moln på höga altituder (upp till 100 kilometer). Vid dessa altituder är dock Mars så kallt att dessa moln kan inte vara mycket annat än koldioxidmoln.
Läs mera hos ESA

Bild: NASA Pathfinder och ESA
Moln på Mars (Bild: NASA Pathfinder och ESA)