Destiny-spacecraft-thEn konstnärs bild av rymdteleskopet Destiny. (Bild: NASA/GSFC)

Universums acceleration drivs av den så kallade mörka energin. Ursprungligen föreslogs mörk energi år 1998, när man upptäckte att universum expanderar allt snabbare med tiden. Detta var tvärtemot den då rådande teorin att universums expansion skulle saktas ner och avstanna i framtiden. Denna upptäckt ledde till att man förutom synlig materia och mörk materia också behöver en osynlig kraft, så kallad mörk energi, som driver expansionen. NASA har nu bestämt sig för ett nytt rymdteleskop som ska avslöja den mörka energins karaktär. Det nya teleskopet kommer att heta Destiny och ska studera, under två år, mer än 3000 supernovaexplosioner och därmed leverera astronomiska data som kan användas att studera den mörka energin med tio gånger bättre nogrannhet än idag. Destiny är planerad för uppskjutning år 2013.
Lär mera hos National Optical Astronomy Observatory