Pulsarer som lyser i röntgenstrålning skulle kunna säkra framtiden för satellitnavigering, rapporterar New Scientist Space. Amerikanska försvarets forskningsråd DARPA utvärderar just nu ny teknik baserad på röntgenastronomi hos Goddard Space Flight Center i delstaten Maryland. Tanken är att röntgenstjärnornas extremt pålitliga pulser skulle kunna ersätta GPS-systemet om det slogs ut. Dessutom borde systemet kunna funka för satellitnavigering långt längre ut i rymden än GPS kan göra.
Artikel på New Scientist Space

Rymdfärjan Atlantis får förresten vänta en dag till på uppsändning. Denna gång är det bränsleceller som strulat, enligt NASA.

Bild: NASA/PSU/G.Pavlov et al.
Pulsaren i Seglens stjärnbild är en av de snabbroterande neutronstjärnor som skiner i röntgenstrålning. Kanske kan den på sikt ersätta satelliterna i navigeringssystemet GPS. (Bild: NASA/PSU/G.Pavlov et al.)