Solen, länge en möjlig bov i dramat om jordens klimat, verkar vara oskyldig till temperaturhöjningar här på jorden. En sammanställning av olika rön i veckans nummer av tidsskriften Nature kommer fram till att de variationer i solens lyskraft är allt för små för att kunna haft någon betydlig påverkan på temperaturen härnere. Slutsatserna dras delvis tack vare superskarpa solbilderna tagna med Svenska Solteleskopet på kanarieön La Palma. Med hjälp av bilderna har man kunnat förklarar hur solens facklor fungerar. Facklorna är områden på solytan som faktiskt bidrar mer till solljusets variationer än solfläckarna.
Mer hos Kungl. Vetenskapsakademiens Institutet för solfysik
Mer hos Universitetet i Oslo
Notis hos SR Vetenskapsradion

Bild: KVA/Dan Kiselman
Solens facklor – de små ljuspunkterna på denna bild från Svenska solteleskopet – är viktiga när man räknar fram hur solens lyskraft varierar. Men temperaturhöjningarna på jorden, det rår de inte för. (Bild: Kungl. Vetenskapsakademien/Dan Kiselman. Klicka för en större version.)