Nobelpriset i fysik går till John Mather och George Smoot, två av männen bakom satelliten COBE, som i början på 90talet gjorde revolution i vår syn på universum. COBEs observationer befäste den kosmiska bakgrundsstrålningen som den svaga efterglöden efter självaste big bang, nu svalnad till bara 2,7 grader över den absoluta nollpunkten. COBE var också först att ordentligt mäta bakgrundsstrålningens ojämnheter över himlen. De tros ha skapats i stora smällen och är ursprunget till strukturen i universum som det ser ut idag.
Motivering och mer info hos Kungl. Vetenskapsakademien
Om COBE i Wikipedia
Karin Bojs tippade Smoot och Mather i DN häromdagen
Malin Sandström rapporterar och länkar på Vetenskapsnytt

Bild: NASA/Sean Carroll
NASAs COBE-satellit var föregångaren till den nya kosmologins flagskepp, satelliten WMAP. Här jämförs de ojämnheter i bakgrundsstrålningen som COBE såg (övre bild) med den senare, mer detaljrika bilden från uppföljaren. (Bild: NASA/Sean Carroll)