Bild: Lawrence Livermore National Laboratory
Datasimulering av en röd jättestjärnas inre struktur. Väterika områden (i rött) omringar den vätebrännande kärnan (i blått). (Bild: Lawrence Livermore National Laboratory)

Många astronomiska teoretiker använder sig av beräkningar som kräver enorm beräkningkapacitet som endast kan lösas genom användning av superdatorer. En av världens kraftigaste och snabbaste superdatorer, vid Lawrence Livermore National Laboratory i USA, har avslutat flera veckors beräkningar av hur stjärnor utvecklas. De nya simuleringarna visar att röda jättar skjuter ut helium till sin omgivning, men i mycket mindre mängder än vad observationer visat. Detta tolkas som att sjärnorna själva kan förgöra stora mängder av helium innan de dör, lite grann som vissa stjärnor gör med sitt litium.
Läs mer hos LLNL