Var gömmer sig Vintergatans allra äldsta stjärnor? Galaxens första stjärngeneration har varit svåra att fånga, och astronomer har trott att de kanske ligger dolda bland stoftmoln och mer nytända stjärnor i galaxens mitt. Men en ny simulering av Vintergatans utveckling visar att det räcker inte som förklaring. Om de första stjärnorna lever kvar så borde de synas även i galaxens utkanter. Det verkar som de här pionjärer till stjärnor var annorlunda på något sätt.
– Det kan vara att de alla var tunga stjärnor, som inte skulle ha levt tillräckligt länge för att vara kvar, säger astronomen Chris Brook. Eller så har historien en annan vändning som vi inte klurat ut än.
Pressmeddelande hos University of California

Bild: © Edward L. Wright
Prickarna visar var galaxens svårfångade första stjärnorna borde finnas – men där de bevisligen inte är. (Bild: ©Edward L. Wright)