Om mänskligheten hänger kvar i solsystemet kommer vi att bjudas på en långsam men mäktig spektakel – Vintergatan kolliderar och går samman med Andromedagalaxen. Just nu ligger galaxerna 2,5 miljoner ljusår från varandra men rusar mot varandra men med en hastighet på 120 kilometer i sekunden. Nu kommer nya beräkningar som astronomerna T J Cox och Avi Loeb vid Harvard University har gjort om hur kollisionen kommer att gå till. Deras datamodeller baseras på de senaste rön om de två galaxerna, och bland annat räknar de ut var solsystemet kan hamna under och efter kollisionen.

Bild: T. J. Cox/A. Loeb/Harvard CfA
Såhär kommer Vintergatan och Andromedagalaxen att krocka, enligt nya beräkningar av T. J. Cox och Avi Loeb. Tidsserien börjar med läget idag (längst upp till höger) och visar utveckligen varje halv miljard år (Gyr) tills sammangåendet är klart om drygt 5 miljarder år. (Bild: T. J. Cox/A. Loeb/CfA)

Allt går förvånansvärt fort. Galaxernas kärnor närmar sig allt snabbare, och passerar varandra för förstå gången om bara 2 miljarder år. Det betyder att våra ättlingar i solsystemet skulle kunna finnas kvar för att se alltihopa, innan solen sväller upp och blir en röd jätte. Om 5 miljarder år är kollisionen klar och en ny, större galax bildas. En annan överraskning är att solen och solsystemet kan hamna lite varstans i den nya galaxen, kanske mycket längre ut från mitten än vi gör idag. Det finns till och med en 3 procents chans att solen helt sonika byter galax och går över till Andromeda redan i början av krocken.
Artikel hos Scientific American
Läs mer om resultaten på T. J. Cox’ hemsida
Läs originalartikeln hos T. J. Cox