För bara några dagar sedan spreds på internet några artiklar som påstår att solen inte föddes i Vintergatan. Påståendet bygger på faktum att Vintergatan för länge sedan kolliderat en närliggande dvärggalax. Denna kollision har på grund av Vintergatans dominerande gravitationskraft förstört dvärggalaxen, som ligger i Skyttens stjärnbild och är känd som Sagittarius-dvärggalaxen. Vintergatan är tämligen orörd, men dvärggalaxen har omvandlats till ett ringliknande flöde av stjärnor kring Vintergatan. Denna flöde råkar korsa Vintergatans skiva i närheten av solen. Därför har man påstått att solen kan ursprungligen ha tillhört dvärggalaxen, Sagittarius, och inte vintergatan.

Detta är förstås inte korrekt. De två starkaste motargumenten är: (1) Solens hastighet kan vi mäta ganska noggrant, och den stämmer väl överens med rotationen i Vintergatans skiva. (2) Solens metallicitet har mätts mycket väl, och den stämmer överens med metallhalten för stjärnorna i Vintergatsskivan. Om solen inte tillhörde Vintergatan, skulle dessa två viktiga egenskaper inte stämma.
Läs Phil Plaits välformulerade beskrivning

sag_dmd
Sagittarius-flödet runt Vintergatan (Bild: David Martinez-Delgado (MPIA) & Gabriel Perez (IAC))