XMM-XCS 2215-1734. Så heter den nyligen upptäckta galaxhopen som beräknas ligga 10 miljarder ljusår bort från jorden, motsvarande en tid då universum var två till tre miljarder år gammalt. Bakom upptäckten ligger ett internationellt samarbete som använt sig av ESAs rymdbaserade röntgenobservatorium, XMM-Newton. Detta är en mycket viktig upptäckt, då det enligt modern kosmologi bör krävas längre tid än så för att bilda strukturer av denna storlek.
Läs mera om XMM-XCS 2215-1734 hos UCDavis
eller hos PhysOrg

xmmxcs_2215-1734 Röntgenstrålningen från XMM-XCS 2215-1734 är illustrerad i blå färg. (Bild: ESO Imaging Survey och NOAO)