Varmare klimat inte solens fel mässar DN idag och som vanligt blir det bra media av klimatfrågans skulddel. Lufttemperaturens uppgång sedan 1985 kan enligt rymdfysikerna Mike Lockwood och Claus Fröhlich inte förklaras av solens variationer, vare sig i antalet solfläckar, solvindens styrka, solens sammanlagda strålning, eller de neutroner som skapas av energiska partiklar som krockar med atmosfären (kosmisk strålning). Därmed inte uteslutet att så skulle kunna skett över längre perioder tidigare i jordens historia. Lockwoods och Fröhlichs artikel finns att läsa hos brittiska Royal Society, både webbsida och pdf-dokument (tack till bloggande astronomen Steinn Sigurðsson för länkarna). För tidigare försvar av solen, se vår rapport om solens lyskraft 2006. Också intressant i sammanhanget är en ny artikel som kom för två veckor sen, där två andra kända fysiker misslyckades hitta en trovärdig koppling mellan kosmisk strålning och den globala uppvärmningen (mer om sånt finns hos Fasiken). Klimatbloggen-Daniel har inte kommenterat det hela än, han hänger ju med isbjörnarna på Svalbard just nu.

Andra bloggar om: , ,

11 KOMMENTARER

 1. ”antalet solfläckar”

  Man har inte hävdat att det är antalet solfläckar som styr klimatet, utan ”från start” menade man att det är solcyklernas längd, men även att t ex styrkan i de solvindar som skapas kan spela roll.

  Antalet kan f ö mätas på många olika sätt. Har man valt det mest adekvata sättet utifrån vad som hävdats i teorin? Gör man inte det blir falsifieringen svag eller obefintlig!

  ”solvindens styrka,”

  Detta är som sagt en ingrediens, men inte den huvudsakliga ingrediensen i teorin, där även fler faktorer diskuteras. Solvindens styrka varierar stort på kort tid, men klimatet förändras långsamt. Jämför man data med så olika karaktär i amplitud och period är det inte sannolikt att korrelation ska fås.

  ”Den solens sammanlagda strålning,”

  Solens strålning har inte alls med teorin att göra. Märkligt att man ens nämner det när man skulle falsifiera teorin. Man måste falsifiera det teorin visar fram här, men det nämns ju i alla fall inte i denna post att man gjort.

  ”och neutroner som skapas av energiska partiklar som krockar med atmosfären”

  Är detta en beskrivning av den särskilda kosmiska strålning som penetrerar atmosfären som teorin bygger på? Tycker inte det låter så… Samvariationen mellan den och molnbildning har medgetts av bland andra NASA.

  Nu blev jag intresserad av att läsa rapporten och blogga om den!

 2. Mais au contraire
  Denna rapport visar alla tecken på orent mjöl i påsen :
  1) Lockwood påstår att antalet solfläckar minkar sedan 1986. Detta er oförståeligt. 1986 var ett helt löpande naturligt minimum i 11årscykeln. Minskningen er marginell när en ser till det långsiktiga mått på solaktiviteten som betyder nåt dvs korrigerat för dom fundamentala variationer på 11 år..
  2) Vem har påstått att temperaturen skall följa solaktiviteten på 22 år när ? Högst sannolikt så finns det ett lag, diskutabelt hur stort och hur fördröjt.
  Denna publicering fallar samman med TV-programmen om klimatskeptikerna. Det påstås oxå att detta er the final nail in the coffin and that it should settle the discussion..
  SETTLE IT ?

 3. Magnus, vilken teori är det du pratar om? Min uppfattning är att Lockwood och Fröhlich inte haft som avsikt att falsifiera någon enskild teori, utan letat efter trender i solens föränderliga egenskaper som skulle kunna ha påverkat klimatet. Och som gjort det förr.

  Vad gäller det där med molnbildning och kosmisk strålning (ja det kanske var det du tänkte på) finns det en länk i inlägget till Sloan och Wolfendales artikel på arXiv.org som går in i den frågan i mer detalj.

 4. malte: ”Min uppfattning är att Lockwood och Fröhlich inte haft som avsikt att falsifiera någon enskild teori, utan letat efter trender i solens föränderliga egenskaper som skulle kunna ha påverkat klimatet. Och som gjort det förr.”

  För det första var det kul att du skrev en så lång och detaljerad kommentar. Det brukar inte vara vanligt hos dem som tvivlar på de mobbade (ja, solforskarna i Sverige har jag hört referera till Sovjet och Gulag) forskare som accepterar korrelationer mellan solfläckar, och klimat (via en viss kosmisk strålning och moln).

  Ja, de falsifierar inte något före 1985. De medger explicit att de samvarianser som funnits före 1985 innebär att solen påverkat klimatet då. (Houston anropar Karin Boijs!)

  De har granskat data efter 1985, men dels är det (1) en konstig uppgift att granska en så kort period och använda begreppet ”trend”, dels (2) har det sedan 1985 varit ganska små förändringarna beträffande både temperatur solaktivitet och andra faktorer och därför kan man bara förvänta sig en rad ”lite stokastiska små” upp och nedgångar (inom ett intervall) utan några trender eller framträdande orsak-verkan-samband från olika faktorer på temperatur, och slutligen har vi haft en rekordstark El Ninõ som påverkat data från 10 år tillbaka och några år framåt. Mindre uppgångar och nedgångar av faktorer kan s a s ”komma i otakt” med temperaturförändringar där andra faktorer som påverkar snabba förändringar (t ex El Ninõ — finns visst små sådana flera ggr per decennium –, andra havsströmmar samt mycket annat) ger en massa upp och nedgångar. När läget för de viktiga verkansfaktorer är relativ konstanta (det var som sagt en vändning 1987 enligt rapporten och då är ju derivatan noll) finns det alltså alltid faktorer som ständigt ger variationer (men inte förmår ge långa trender) i klimatet. El Ninõ 1998 en mycket stor förändring!

  Det man inte kollar i rapporten, nämligen några hundra år, hundra tusen eller hundra miljoner år är ju starkare belägg än de 20 senaste åren. Ganska självklart förstås! (Kanske inte för Karin Boijs iofs.)

  Därmed blir det alltså direkt missvisande att — likt DN, SvD, Wierd Science och alla möjliga tidsskrifter — påstå att sambandet mellan solen och klimatet inte finns och att det är bevisat med denna rapport.

  Även nästan samtliga bloggar som kommenterat artiklar om rapporten har också oftast skrivit att de som tror på solens påverkan nu är bevisade fåntrattar, ungefär, som nu borde ta och hålla käften för gott. Den reaktionen är iofs inte konstig med tanke på vad Karin Boijs och andra journalister skrev om rapporten.

  Jag tycker att rapporten vid ett kvickt påseende ser ganska bra ut, och ser nu att den håller sig mycket till relevanta faktorer, men enligt en artikel jag läste kollar man t ex samvariansen med jordens magnetfält med avseende på dess förmåga att skydda från kosmisk strålning, men den strålning som jordens magnetfält stoppar är inte den som bidrar till att bilda moln. det förklaras utförligt bl a i The Chilling Stars, men även i andra rätt grundläggande rapporter från danskarna, så rapporten har möjligen sina svagheter också. Ska kolla mer på den som sagt. Om detta nämnda, felaktiga, verkligen gjorts så har det iofs redan redovisats av bl a Real Climate, med en svagare effekt av kosmisk strålning. Här är man dock noga med att säga att man inte ifrågasätter korrelationer före 1985. Något som alltså inte Karin Boijs och medierna tagit in.

  Jag har naturligtvis inte heller kollat än om de kommenterar den rapport (naturligtvis peer reviewed) som visade att korrelationen mellan kosmisk strålning och molnbildning t o m 1998 fortsatt t o m 2002. Se gärna figur 3 i följande rapport: E. Palle, C.J. Butler and K. O’Brien, Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics,66, 1779-1790, 2004.. Finns på
  http://www.bbso.njit.edu/~epb/papers.html

  Den rapporten du hänvisar till är rätt värdelös. Den är gjord mest som en matematisk behandling av befintliga data. Vidare diskriminerar inte heller denna mellan olika typer av strålning, vad i alla fall jag kan se. (Ett tydligt exempel på det är ju Tjernobyl-exemplet!!!) Därmed blir korrelationen naturligtvis svagare. Vidare lägger man till en fördröjning på 6-14 månader mellan ”the decrease in the CR intensity
  and the increase in the sun spot”. Den fördröjningen begripier jag inte vad de fått den ifrån. Solvindarna är snabba och förändringarna tämligen momentana. Över enstaka dygn, faktiskt! Dessa månader låter snarast som tider dör förutsägelser av solaktiviteten, där man på solens utseende kan förutspå desss framtida aktivitet.

  Med en så lång fasförskjutning tappar de ju också korrelation.

  Även i denna rapport har man likt Lockwood/Fröhlish enbart tagit tiden från 1985, men utan explicit motiv (Lockwood/Fröhlish hade i vart fall en elegant formulerad sådan).

  De beräknar alltså på fel saker, och det blir alltså inte mindre pinsamt när de gladeligen försöker döda teorin om solfläckar och kosmisk strålning med det radioaktiva sönderfallet efter Tjernobyl, där de fortsätter med sina felaktiga kalkyler på ”kosmisk strålning” och energiinnehåll.

  Som sagt, en alldeles fullständigt värdelös rapport. Trots att den är så värdelös så kommer dessa räknenissar — som använder data fel mm — fram till att 15 procent av ”klimatförändringen” (jag ryggar för det ordet på en så kort tid som 15-20 år!) beror på just solfläckar och kosmisk strålning. Den förra rapporten som refereras till i denna bloggpost, och med vilken alltså DN felaktigt sågade sol-klimat-kopplingen trots att det står i rapportens inledande första mening att de inte sågar några samband före 1985 — verkar, utan att jag läst den än, vara bättre. Men tidsserien som sagt onödigt kort och lite problematisk utifrån vad jag inledningsvis förklarade. Ska som sagt läsa den. Jag kanske sågar den med? Nej, inte som den usla rapport du länkade (en rapport som tydligen togs upp på ett mycket politiskt sätt i Wired Sciencs, med en salig röra konsensus-snack mm.

 5. Vill du ha detaljerade hänvisningar på några uppgifter förresten, säg bara till! Jag bläddrar gärna lite i böcker, …om intresse finns förstås. (Jag tror mig kunna hitta exakta källor som fattas; har rätt bra anteckningar mm.)

 6. Elling: Instämmer i att det är svårt att bedöma ”trender” över två relativt likartade solcykler, såsom görs i denna rapport. Men den 23:e solcykeln var lite svagare, men dåmåste man också komma ihåg att mellanperioden mellan 22:a och 23:e solcykeln hade den kanske största kända El Ninõ-effekten någonsin, och den stoora temperaturhöjningen av denna tar det naturligtvis viss tid på sig att klinga av. Temperaturförändringar är långsamma. El Ninõ pressade upp tempoperaturnivån, men dess fall sker långsamt och under just den 23:e solcykeln. Jag undrar hur säkert tillvägagångssättet för beräkningen av detta var? Om inte förr, så på måndag har jag kanske läst mer (tråkigt att Karin Boijs inte ens läste första meningen och ändå kan få betalt för att skriva om rapporten för miljoner läsare).

 7. Magnus: Jag är tyvärr ännu inte tillräckligt insatt i klimatfysiken för att kunna avfärda Sloan och Wolfendales artikel som du gör. Men jag är i alla fall säker att det finns inget fel i sig att matematiskt behandla gamla data.

 8. Om jag forstår det rett :
  1) CO2-innehållet SLUTADE att öka i 1988 dvs stannade på 380ppm till trots för manmade deforestation och oljekonsum.
  2) Solaktiviteten började att minska i 1986 eller deromkring.
  SAMANHANG ? Ja sannolikt eller hur ?

  i) Om världshaven er sink för CO2 och biomassan er källa, så lär det finnas en global temperaturfördelning som ger jamvikt källa/sink konstant innehåll av CO2 på en viss tidpunkt. Vi kanksje er der nu ?
  ii) CO2 följer altså ganske enkelt temperaturen när den öker via ökt biomassa och möjligen utsläpp från/ mindre löslighet i haven.
  iii) Sen när det svalnar, så sinker haven mera samtidigt som biomassan producerar mindre CO2. Om CO2 håller seg konstant eller börjar minska, beror vel på kommande temperaturutveckling.

 9. Elling, du har inte förstått det rätt.

  Wikipedia har en hel del trevliga grafer exempelvis denna och denna som visar att sambanden solaktivitet-klimat inte är så tydliga som vissa vill framställa det.

  Grafen med temperaturen, solfläckar och CO2 visar med all önskvärd tydlighet att det inte är solaktiviteten som orsakar de pågående klimatförändringarna.

Comments are closed.