I ett nytt projekt, kallat Galaxy Zoo, söker astronomer hjälp från allmänheten för att klassificera ett stort antal galaxer från den kända galaxkartläggningen SDSS. Efter man har gått igenom en kort handledning kan man bidra att dela in okända galaxer i olika typer, till exempel spiralformade och elliptiska. Människans hjärna är fortfarande mycket bättre att känna igen mönster än datorer och det är därför denna möjlighet har nu inrättats.

Läs mer hos BBC News.