Saturnus märkliga måne Hyperion är väl ett av solsystemets underligaste ställen. Nya mätningar från sonden Cassini avslöjar hur Hyperion lyckas med konststycket att se ut som en tvättsvamp, och sanningen ligger ganska långt från de första teorierna om månens skumma utseende. Nyckeln är att månen är ovanligt porös — den består till nästan 60 procent av tom rymd. Det gör att nedslagskratrar på Hyperion blir förvånansvärt långlivade, med resultatet att hela ytan täcks av runda hål i storleksklassen 2 till 10 kilometer.
Pressrelease hos Cassinis bildlabb

Bild: NASA/JPL/University of Arizona/Ames/Space Science Institute
Svampmånen Hyperion har trots sina ovanligt långlivade kratrar en yta som liknar de hos andra bland Saturnus månar. Nya kartor från Cassini visar områden täckta av vattenis och frusen koldioxid – mer om kartorna och färgkodningen finns på Cassinis hemsida. (Bild: NASA/JPL/Univ. of Arizona/Ames/Space Science Institute)