Det är mycket som sker i jordens närhet just nu, och vi har dessutom fått in en fråga till redaktionen angående asteroiden Apophis (som ju väntas komma nära jorden år 2036). Den är från Bernt Franzén, som skriver:

Är det möjligt att spränga en tunnel genom asteroiden, i planetens färdriktning? Kan isåfall fartvinden luckra upp tunnelns väggar så att asteroiden förlorar materia och blir lättare?

Ja, scenariot med att avvärja asteroider som kan krocka med jorden är ett spännande tema som ju redan blivit en klassiker i och med vissa Hollywoodfilmer och så vidare. Tyvärr är väl dessa inte alltid helt förankrade i verkligheten, så för att titta på hur det funkar behöver vi lite fysik.

Det finns egentligen bara en kraft som verkligen påverkar asteroider, planeter och andra himlakroppars banor, och det är gravitationen. Gravitationskraften i sin tur beror på hur tunga föremålen i fråga är, och hur långt ifrån varandra de befinner sig. Genom att ändra massan (dvs vikten) på en asteroid kan man därför också påverka dess bana.

Att spränga en tunnel genom en asteroid skulle antagligen kräva en hel del tid och pengar, men om vi bortser från detta, så återstår fortfarande en hel del problem. Om massa försvinner från asteroiden måste den ju ta vägen någonstans. Om den fortfarande är kvar vid asteroiden (fast på ytan, t ex) kommer den fortfarande att väga lika mycket, och kommer fortsätta följa samma bana. Vid en sprängning kan ju delar av asteroiden skjutas iväg, men det är i princip omöjligt att beräkna hur stora bitarna blir och vart de kommer att ta vägen. Istället för att ha en stor bit som man har bra koll på får man med andra ord flera mindre bitar som kan ta vägen vart som helst. Om man dessutom använder kärnvapen har man dessutom flera radioaktiva mindre bitar.

Någon betydande fartvind kommer man inte heller att kunna få, eftersom det inte finns någon luft (eller särskilt mycket annat) som kan ge upphov till detta.

En möjlighet som man funderar på med Apophis (om det visar sig att den kommer lite för nära — risken för kollision beräknas till ca 1 / 45000 för närvarande) är att göra något redan 2029 då den kommer att passera en bit ifrån oss. Jordens dragningskraft kommer nämligen att få Apophis att svänga in mot solen, runda den och sedan komma tillbaka mot oss. Om vi därmed skickar upp en stor tyngd och låter den sitta fast på asteroiden, så kommer den att dras mer mot solen, ta en snävare bana, och sedan missa oss på vägen ut.

Hoppas att svaret är uttömmande nog. En bra sammanfattning om Apophis kan man läsa t ex på Wikipedia.

Vi märker att det finns ett stort intresse och nyfikenhet där ute, så fortsätt skicka in frågor till oss så lovar vi att besvara dem enligt bästa förmåga!