Satelliten Mars Reconnaissance Orbiter har nu med hög upplösning kartlagt en saltavlagring i en av planetens namnlösa kratrar. Den nyligen upptäckta fyndigheten är förmodligen en av de mest geologiskt intressanta områdena på Mars. Det innehåller massvis med kloridsalter, ett tecken som tyder på rinnande vatten, och är placerat i en meteoritkrater. Bilden tyder på att rinnande vatten kan ha hjälpt bygga upp saltet sedan martianska forntider.
Läs mera hos HiRISE
Läs mera om HiRISE

PSP_005680_1525
Den förhistoriska saltavlagringen på Mars. (Bild: NASA/JPL/University of Arizona)